Ուսանողական խորհուրդ

Քոլեջում գործում է Ուսանողական խորհուրդ որի անդամներն են՝

  1. Ուս.խորհրդի նախագահ՝ Հակոբյան Անժելա Հայկի
  2. Ուս․ խորհրդի փոխնախագահ՝ Եղոյան Էլեն Արայի
  3. Ուս․ խորհրդի քարտուղար՝Հովհաննիսյան Տանյա Անրեյի