Ուսանողական խորհուրդ

Քոլեջում գործում է Ուսանողական խորհուրդ որի անդամներն են՝

  1. Ուս.խորհրդի նախագահ՝ Հակոբյան Անժելա Հայկի
  2. Ուս խորհրդի փոխնախագահ՝ Եղոյան Էլեն Արայի
  3. Մանուկյան Մարինե  Ալբերտի
  4. Ղուկասյան Անահիտ  Արամի