ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ

Քոլեջը կատարում է ընդունելություն՝ հիմնական կրթություն և միջնակարգ կրթություն ունեցող անձանց դիմումներով։

Առանց ընդունելության քննությունների

Ընդունելությունն իրականացվում է մրցույթային հիմքով, առանց ընդունելության քննությունների, բացառությամբ արվեստի ոլորտի միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների։

Միջազգային ծրագրեր

Քոլեջի ուսանողները յուրաքանչյուր տարի մասնակցում են բազմաթիվ միջազգային ծրագրերի։

Ուսման շարունակության հնարավորություն

Քոլեջի բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտները, համաձայն կառավարության որոշման, շարունակում են ուսումը պետական բուհերում։

Աշխատանքի հնարավորություն

Քոլեջը լավագույն շրջանավարտներին օգնում է տեղավորվելու աշխատանքի։