Ուսումնական ծրագրեր

ԵՊՀՔ-ն իրականացնում է միջին մասնագիտական 7 կրթական ծրագիր

Կրթական համակարգեր