Մարիամ Մինասյան

Մարիամ Մինասյան

2021 թվականի օգոստոսին նշանակվել է Երևանի պետական հումանիտար քոլեջի(ԵՊՀՔ) տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնատար։

2021թվականի դեկտեմբերից նախարարի հրամանով նշանակվել է՝ որպես Երևանի պետական հումանիտար քոլեջի(ԵՊՀՔ)տնօրեն։

2016 թվականին Սեյվ դը չիլդրեն կազմակերպության կողմից իրականացվող <<Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսամակարդակի բարելավում զբաղվացության խթանման միջոցով>> և <<Մասնագիտական կրթություն և զբաղվածություն հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների համար>> ծրագրերի շրջանակներում կազմակերպված դասընթաց։2009 թվականին հաջողությամբ ավարտել և ստացել է հավաստագիր << ICT օգտագործումը՝ որպես նորագույն ուսուցման տեխնոլոգիա>> ծրագրի շրջանակներում

2016 թվականին ստացել է <<Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսամակարդակի բարելավում զբաղվացության խթանման միջոցով>> (LIFE) և <<Մասնագիտական կրթություն և զբաղվածություն հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների համար>>(SIVEE) ծրագրերի շրջանակներում կազմակերպված վերապատրաստման դասընթացին մասնակցության վկայական և տիրապետում է ներառական մասնագիտական կրթության կազմակերպման սկզբունքներին ու իրականացման տեխնոլոգիաներին։

2016 թվականին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի կողմից ստացել է պատվոգիր <<Կրթության դաստիարակության ոլորտում ներդրված ավանդի համար>>

2019 թվականին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի կողմից Նախնական մասնագիտական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագիր