Ղեկավար կազմ

Տնօրեն՝ Մարիամ Մինասյան

Փոխտնօրեն դաստիարակչական գծով ՝ Արմինե Հարությունյան

Փոխտնօրեն ուսումնական գծով ՝ Հերմինե Հովհաննիսյան