ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

1.Ընդհանուր Դրույթներ

2.Քոլեջի Գործունեության առարկան և նպատակները

3.Քոլեջի ընդունելության և ուսումնական գործունեության կազմակերպումը

4.Քոլեջի կառավարումը

5.Քոլեջի աշխատողները

6.Քոլեջի ուսանողները և ունկնդիրները

7.Քոլեջի սեփականությունը և ամրացված գույքը

8.Քոլեջի Վերակազմակերպումը և լուծարումը

Երևանի Պետական Հումանիտար Քոլեջի կանոնադրությունը կարող եք ներբեռնել այստեղից։
Translate »