Դասախոսական կազմ


Գործավարության, արխիվավարության և համակարգչային օպերատորական գործի ամբիոն

Օտար Լեզուների Իմացություն՝
Ռուսաց Լեզու-Գերազանց, Անգլերեն-Լավ

Խաչատրյան Սուրեն

Ամբիոնի վարիչ

14 տարի աշխատանքային փորձ

Կարդացվող դասընթացներ՝ ինֆորմատիկա

Մայիլյան արփինե

Կարդացվող դասընթացները՝ ապահովագրական գործ

Օտար լեզուների իմացություն՝ ռուսաց լեզու-գերազանց,
անգլերեն-լավ

4 տարի աշխատանքային Փորձ

Կարդացվող դասընթացները՝ հանրահաշիվ, երկրաչափուփյուն

Օտար լեզուների իմացություն՝
ռուսաց լեզու-գերազանց,
անգլերեն-լավ

Մարգարիտա Ալեքսանյան

13 տարի աշխատանքային փորձ

Կարդացվող դասընթացները՝ գործավարություն, արխիվավարություն՝օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

Օտար լեզուների իմացություն՝ ռուսաց լեզու-գերազանց,
անգլերեն-լավ

Ասատրյան Քնարիկ

9 տարի աշխատանքային փորձ

Կարդացվող դասընթացները՝ հանրահաշիվ երկրաչափություն

Օտար լեզուների իմացություն՝
ռուսաց լեզու-գերազանց,
անգլերեն-լավ

Գալստյան Ալմինե

11 տարի աշխատանքային փորձ

Օտար լեզուների իմացություն՝ ռուսաց լեզու-գերազանց,
անգլերեն-լավ

Կարդացվող դասընթացները՝ գործավարություն արխիվավարություն ՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

Բադալյան Լիլիթ

10 տարի աշխատանքային փորձ

Կարդացվող դասընթացները՝ ֆիզիկա, ինֆորմատիկա

Օտար լեզուների իմացություն՝
ռուսաց լեզու-գերազանց,
անգլերեն-լավ

Սարգսյան Թամարա

11 տարի աշխատանքայի փորձ

Կարդացվող դասընթացները՝ գործավարություն,արխիվավարություն

Օտար լեզուների իմացություն՝ ռուսաց լեզու-գերազանց,
անգլերեն-լավ

Մարդանյան Օկսանա

7 տարի աշխատանքայի փորձ


Հայրենագիտության և մանկավարժության ամբիոն

Արևշատյան Անահիտ

Ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացները՝
հայոց լեզու, գրականություն, հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ,հաղորդակցություն

Մասնակցած վերապատրաստումները՝ ՄԿՈՒԶԱԿ-ի կազմակերպած <> վերապատրաստման ծրագրերին

Օտար լեզուների իմացություն՝
ռուսաց լեզու-գերազանց,
անգլերեն-բավարար

Հակոբյան Հերմինե

կարախանյան թեհմինե

Արզումանյան Լուսինե

Կարդացվող դասընթացները՝
հայոց լեզու և հայ գրականություն,համաշխարհային գրականություն, հաղորդակցություն,

Մասնակցած վերապատրաստումները՝մասնագիտական
Պետական պարգևներ և մրցանակներ՝ շնորհակալագիր

Օտար լեզուների իմացություն՝
ռուսաց լեզու-գերազանց

Գասպարյան Անահիտ

Կարդացվող դասընթացները՝
հայոց լեզու, հայ գրականություն, ազգագրություն,
խոսքի մշակույթ

Օտար լեզուների իմացություն՝
ռուսաց լեզու-գերազանց

Հովհաննիսյան Գոհարիկ

Կարդացվող դասընթացները՝
Ն/Դ մասնավոր մեթոդիկաներ

Մասնակցած վերապատրաստումները՝ ՄԿՈՒԶԱԿ-ի կազմակերպած <> վերապատրաստման ծրագրերին

Օտար լեզուների իմացություն՝
ռուսաց լեզու-գերազանց,
գերմաներեն-բավարար

Կարապետյան Թերեզա

Կարդացվող դասընթացները՝
հայոց լեզու,հայոց լեզու և խոսքի մշակույթի հիմունքները

Մասնակցած վերապատրաստումները՝
2007,2010,2011,2012,2018թթ-ին մասնակցել է մի շարք վերապատրաստման դասընթացների

Օտար լեզուների իմացություն՝
ռուսաց լեզու-գերազանց

Գասպարյան Կարինե

Կարդացվող դասընթացները՝
նախադպրոցական մանկավարժություն, նախադպրոցական հոգեբանություն, հատուկ մանկավարժություն

Մասնակցած վերապատրաստումները՝
ՄԿՈՒԶԱԿ-ի կազմակերպած <> վերապատրաստման ծրագրերին

Օտար լեզուների իմացություն՝
ռուսաց լեզու-գերազանց,
անգլերեն-բավարար

սիմոնյան քրիստինե

Կարդացվող դասընթացները՝
լանդշ և էկոլոգիայի հիմունքներ, պլաստիկ անատոմիա, աշխարհագրություն, կենսաբանություն

Մասնակցած վերապատրաստումները՝ ՄԿՈՒԶԱԿ-ի կազմակերպած <> վերապատրաստման ծրագրերին

Օտար լեզուների իմացություն՝
ռուսաց լեզու-գերազանց,
անգլերեն-բավարար

հովհաննիսյան լիլիթ

Կարդացվող դասընթացները՝
հայոց լեզու և հայ գրականություն, խոսքի զարգ․,մասն․հայոց լեզու

Մասնակցած վերապատրաստումները՝
ՄԿՈՒԶԱԿ-ի կազմակերպած <> վերապատրաստման ծրագրերին

Օտար լեզուների իմացություն՝
ռուսաց լեզու-գերազանց,
ֆրանսերեն-լավ

Եղիազարյան Հեղինե

Կարդացվող դասընթացները՝
քիմիա,կենսաբանություն

Մասնակցած վերապատրաստումները՝
ՄԿՈՒԶԱԿ-ի կազմակերպած <> վերապատրաստման ծրագրերին

Օտար լեզուների իմացություն՝
ռուսաց լեզու-գերազանց, անգլերեն-լավ


Անգլերեն լեզվի ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ

Ադոյան Ռուզաննա

Մասնակցած վերապատրաստումները՝ ՄԿՈՒԶԱԿ-ի կազմակերպած <> վերապատրաստման ծրագրերին

Այդինյան Նաիրա

գևորգյան զարուհի

Մասնակցած վերապատրաստումները՝ ՄԿՈՒԶԱԿ-ի կազմակերպած <> վերապատրաստման ծրագրերին

[depicter id="218"]

Գիշյան ռուզաննա

Հարությունյան գոհար

Մասնակցած վերապատրաստումները՝ ՄԿՈՒԶԱԿ-ի կազմակերպած <> վերապատրաստման ծրագրերին

գևորգյան կարինե

Եսայան մելինե

Մասնակցած վերապատրաստումները՝ ՄԿՈՒԶԱԿ-ի կազմակերպած <> վերապատրաստման ծրագրերին

Պետրոսյան սոնա

Կարդացվող դասընթացներ՝
Օտար լեզու՝անգլերեն

Օտար լեզուների տիրապետումը՝
անգլերեն-գերազանց
ռուսերեն-լավ
գերմաներեն-լավ

Սահակյան նելլի

Մասնակցած վերապատրաստումները՝ ՄԿՈՒԶԱԿ-ի կազմակերպած <> վերապատրաստման ծրագրերին

Վեզիրյան մարինե


Ռուսաց և ֆրանս-գերմաներեն լեզվի ամբիոն

Միքայելյան Նաիրա

Կարդացվող դասընթացները՝ Ռուսաց լեզու

Օտար լեզուների տիրապետումը Ռուսերեն - գերազանց
Անգլերեն - լավ

Մասնակցած վերապատրաստումները՝ «Նորարարության ուսուցումը 21 դարում․ սովորել միմյանցից»
<>
«Ինչպես ոգեշնչել ուսանողներին սիրել կարդալը և կիսվել իրենց տպավորություններով»
<>
<>
Թեմա՝՛՛Առցանց ռեսուրսները Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում ռուսաց լեզվի ուսուցման համակարգում /Երևանում Ռուսատանի գիտության և մշակույթի կենտրոն/
Թեմա`’’Դուալ մասնագիտական կրթություն’’ ՀՀ Կրթության ազգային ինստիտուտ
Թեմա`’’Ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգացում’’ ՀՀ Կրթության ազգային ինստիտուտ

Բալչունաս սիլվա

Կարդացվող դասընթացները՝
2-րդ օտար լեզու/գերմ./ Մասնագիտական հաղորդակցում օտար լեզվով 3/գերմ./
Պրակտիկա/գերմ./

Մասնակցած վերապատրաստումները՝
DSD 1,2
Սեմինար՝ Երկրագիտություն
Սեմինար-՞Աշխատանքի աշխարհ
Վերապատրաստում -՞ Կարողությունն. միտված ուս. գործընթացի կազմ. և իրականացման արդյունավետութ. բարձրացում
Վերապատրաստում -՞ Կարողությունն. միտված ուս. գործընթացի կազմ. և իրականացման արդյունավետութ. բարձրացում
Մեթոդիկա և դիդակտիկա
Արժեքների բազմակարծություն և կայունություն
Սեմինար – Մանկավարժություն և մեթոդներ
ՄԿՈՒԶԱԿ
Կրեատիվ և ազատ գրավոր աշխատանք
մակարդակ B1, B2 քննության թրեյնինգ
Սեմինար – Միջմշակութային թյուրիմացություններ
Սեմինար –Տեղական տնտեսական զարգացում
Հոսպիտացիա Լանթալի դպրոցում

Օտար լեզուների իմացություն՝
գերմաներեն գերազանց,
ռուսերեն-լավ,
անգլերեն-լավ,

Կարդացվող դասընթացները՝ Ֆրանսերեն -բանավոր խոսք, գրավոր խոսք, ընթերցանություն, հաղորդակցում,
2-րդ օտար լեզու, եռալեզվյան գործնական թարգմանություն ռուսերենով

Աչոյան Լուսինե

Մասնակցած վերապատրաստումները՝
"Կարողություններին միտված ուսումնառության գործընթացի կազմակերպման և իրականացման արդյունավետության բարձրացում" ՄԿՈՒԶԱԿ
սեմինար՝GREF կազմակերպության
սեմինար՝Ալիանս Ֆրանսեզ՛՛ կազմակերպության

Օտար լեզուների տիրապետումը՝
ֆրանսերեն -գերազանց
ռուսերեն-լավ
անգլերեն- լավ

Մասնակցած վերապատրաստումները՝ ՄԿՈՒԶԱԿ-ի կազմակերպած <> վերապատրաստման ծրագրերին

Միսկարյան Ջուլլիետա

Մասնակցած վերապատրաստումները՝ ՄԿՈՒԶԱԿ-ի կազմակերպած <> վերապատրաստման ծրագրերին
РУНК
НУРСОО

Հովհաննիսյան Անուշ

Կարդացվող դասընթացները՝
ռուսաց լեզու,հաղորդակցում,

Օտար լեզուների տիրապետումը՝
ռուսերեն-գերազանց
ՌՈՒՍԵՐԵՆ-ԳԵՐԱԶԱՆՑ

Խեմչյան գայանե

Մասնակցած վերապատրաստումները՝ ՄԿՈՒԶԱԿ-ի կազմակերպած <> վերապատրաստման ծրագրերին

Կարդացվող դասընթացները՝
ռուսաց լեզու, մասնագիտական հաղորդակցում,

Հրապարակումներ՝
ՄԿՈՒԶԱԿ մոդուլի <>

Գիտական աշխատանքներ՝
<>,
<> տեքստի վրա աշխատանքներ

Մնացականյան Արուս

Մասնակցած վերապատրաստումները՝
<>
>

Կարդացվող դասընթացները՝
ռուսաց լեզու

Օտար լեզուների տիրապետումը՝
ռուսերեն-գերազանց

Պինչուկ նատալիա

Մասնակցած վերապատրաստումները՝ ՄԿՈՒԶԱԿ-ի կազմակերպած <> վերապատրաստման ծրագրերին
Սեմինար՝ "Как вдохновить учеников полюбить чтение"

Կարդացվող դասընթացները՝
Ռուսաց լեզու, Ռուս գրականություն

Օտար լեզուների տիրապետումը՝
անգլերեն- լավ
ռուսաց լեզու-գերազանց

Դերմենջյան Հասմիկ

Մասնակցած վերապատրաստումները՝ ՄԿՈՒԶԱԿ-ի կազմակերպած <> վերապատրաստման ծրագրերին

Առաքելովա նարինե

Մասնակցած վերապատրաստումները՝ ՄԿՈՒԶԱԿ-ի կազմակերպած <> վերապատրաստման ծրագրերին
ՊԿՉ ուսումնառության գործնական պլանավորւմ

Կարդացվող դասընթացները՝
ռուսաց լեզու

Օտար լեզուների տիրապետումը՝
անգլերեն- լավ


Զարդակիրառական արվեստի և ժողովրդական արհեստների ամբիոն

Կարդացվող դասընթացները՝ դիզայն, գծանկարչություն

գրիգորյան մխիթար

Մասնակցած վերապատրաստումները՝ ՄԿՈՒԶԱԿ-ի կազմակերպած <> վերապատրաստման ծրագրերին

Օտար Լեզուների Իմացություն՝
Ռուսաց Լեզու-Գերազանց, Անգլերեն-Լավ

Կարդացվող դասընթացները՝հայ արվեստի պատմություն, համաշխարհային արվեստի պատմություն, դիզայնի պատմություն,գեղագիտության և արվեստի ճանաչողություն, հորինվածքի հիմունքներ, նշանաբանության հիմունքներ, կերպարվեստ

Թորիկյան արփինե

Օտար լեզուների իմացություն՝ ռուսաց լեզու-գերազանց,
անգլերեն-լավ

Կարդացվող դասընթացները՝ դեկորատիվ կիրառական արվեստի առարկաներ

մելիքջանյան դիանա

Մասնակցած վերապատրաստումները՝ JTZ- մասնագիտություն մանկավարժություն, ՄՈՒ4-մոդուլային ուսուցում, <>, Friends of warm hearth, Inc-“Neuroscience” of fear

Հրապարակումներ՝ <> ուսումնական ձեռնարկ

Օտար լեզուների իմացություն՝
ռուսաց լեզու-գերազանց,
անգլերեն-գերազանց

Ասլանյան Լիլիթ

Կարդացվող դասընթացները՝ գծանկար,գեղանկար,նյութագիտություն,հատուկ գծանկար, գունատեսություն

Մասնակցած վերապատրաստումները՝ ՄԿՈՒԶԱԿ-ի կազմակերպած <> վերապատրաստման ծրագրերին

օտար լեզուների իմացություն՝ ռուսաց լեզու-գերազանց,անգլերեն-բավարար


Հասարակագիտական առարկանների ամբիոն

Սերոբյան
Աիդա

Ղարիբյան ղարիբ

Մասնակցած վերապատրաստումները՝ ՄԿՈՒԶԱԿ-ի կազմակերպած <> վերապատրաստման ծրագրերին

Մասնակցած վերապատրաստումները՝ ՄԿՈՒԶԱԿ-ի կազմակերպած <> վերապատրաստման ծրագրերին

Օտար Լեզուների Իմացություն՝
Ռուսաց Լեզու-Գերազանց, Անգլերեն-Լավ

Կարդացվող դասընթացները՝հայ արվեստի պատմություն, համաշխարհային արվեստի պատմություն, դիզայնի պատմություն,գեղագիտության և արվեստի ճանաչողություն, հորինվածքների հիմունքներ, նշանաբանության հիմունքներ, կերպարվեստ

Օտար լեզուների իմացություն՝ ռուսաց լեզու-գերազանց,
անգլերեն-լավ, ֆրանսերեն-բավարար

խաչատրյան թամարա

Կիխյան դավիթ

Կարդացվող դասընթացները՝
Ֆիզիկզկան կուլտուրա

Օտար լեզուների տիրապետումը
անգլերեն-լավ,
ռուսերեն -գերազանց

Բադամյան Կարինե

Մասնակցած վերապատրաստումները՝ JTZ- մասնագիտություն մանկավարժություն, ՄՈՒ4-մոդուլային ուսուցում, <>, Friends of warm hearth, Inc-“Neuroscience” of fear

զաքյան արտավազդ

Կարդացվող դասընթացները՝հայ արվեստի պատմություն, համաշխարհային արվեստի պատմություն, դիզայնի պատմություն,գեղագիտության և արվեստի ճանաչողություն, հորինվածքների հիմունքներ, նշանաբանության հիմունքներ, կերպարվեստ

Աբրահամյան Արմինե

Կարդացվող դասընթացները՝
Անվտանգություն և առաջին օգնություն, Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր հմտություններ, Գործարար հաղորդակցություն, Մանկական անատոմիա ֆիզոլոգիա և առողջապահության հիմունքներ, Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ

Մասնակցած վերապատրաստումները՝
«Ռիսկերի կառավարումը զբոսաշրջության ոլորտում» դասավանդողների վերապատրասման դասընթաց

«Դիիփ Փրեյնինգ» ՍՊԸ-ի կողմից կազմակերպված «Հաշվապահական հաշվառում և ֆինանսների կառավարում» հնգամյան խորացված դասընթացներին

Կարողությունների ձևավորմանը միտված մոդուլային ուսումնական ծրագրերով ուսումնառության գործընթացի կազմակերպումը և իրականացումը»

Կարողությունների ձևավորմանը միտված մոդուլային ուսումնական ծրագրերով ուսումնառության գործընթացի կազմակերպումը և իրականացումը»/ Կրթության ազգային ինստիտուտ, ՄԿՈւԶԱԿ

Խաղերի կիրառումը լոգոպեդական աշխատանքում


Օտար լեզուների տիրապետումը
անգլերեն-գերազանց,
ռուսերեն -լավ

Մայիլյան Սյուզաննա

Մոսինյան տաթևիկ

օհանյան նարինե

մալխասյան գոհար

Կարդացվող դասընթացները_ Զբոսաշրջություն և զբոսաշրջային ծառայությունների ճանաչողություն, Ճանապարհորդությունների կազմակերպման գործաբանություն, Փոխադրման ծառայություններիը զբոսաշրջության մեջ, Հասարակական սննդի կազմակերպման ծառայությունները, Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ

Օտար լեզուների տիրապետումը անգլերեն-գերազանց,
ռուսերեն-լավ

Մասնակցած վերապատրաստումները՝
«Ռիսկերի կառավարումը զբոսաշրջության ոլորտում» դասավանդողների վերապատրասման դասընթաց
«Զբոսաշրջություն» վերապատրաստման ծրագիր
«Դուալ համակարգի տարրերի ներդումը ՄԿՈւ հաստատաություներում»
Փորձի փոխանակման այցելություն ԳԴՀ Բեռլին, Բոնն, Քյոլն քաղաքներ՝ դուալ ուսուցման փորձի ուսումնասիրման նպատակով
«Կարողությունների միտված ուսումնառության գործնթացի կազմակերպման և իրականացման արդյունավետության բարձրացում. հեռավար ուսուցման ազգային ցանց»
«Կարողությունների ձևավորմանը միտված մոդուլային ուսումնական ծրագրերով ուսումնառության գործընթացի կազմակերպումը և իրականացումը»
«Կարողությունների ձևավորման միտված մոդուլային ուսումնական ծրագրերով ուսումնառության գործընթացի կազմակերպումը և իրականացումը»
ՀԿ-ների կառավարում և հզորացում

Ալոյան Սյուզաննա

ԿնՅազյան Արթուր